Menu
Your Cart

Regulamin sklepu

§1 Dane Firmy

BLUEGAMES Konrad Marcińczak
Dworzec Wileński
Ul. Targowa 72 lok.33
03-734 Warszawa
NIP: 125 098 65 40
REGON: 141933662
Adres mailowy: [email protected]
Numer telefonu: 515 787 692

§2 Rejestracja Użytkownika

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym bluegames.pl należy się zarejestrować.
Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

§3 Realizacja zamówienia i transakcji

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać towar do "koszyka". Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie opcji "realizuj zamówienie" dostępnej w koszyku, następnie wybranie sposobu dostawy oraz formy płatności. Przekazanie zamówienia do realizacji, następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

Do momentu przekazania zamówienia do realizacji Kupujący może zmienić bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe.

W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą e-mail lub telefonicznie.
W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i poinformowania o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

§4 Płatność

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi / listonoszowi przy odbiorze produktu.
  • Przelewem – po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Bluegames zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§5 Dostawa

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako "adres wysyłki".
Wszystkie towary są wysyłane za pośrednictwem kurierem DPD.
W przypadku uszkodzeń paczki wymagane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze.

bluegames.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek powstałe z przyczyn niezależnych od bluegames.pl, w tym leżących po stronie firmy przewozowej.

Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

Do odebrania towaru uprawniony jest Kupujący lub osoby przez niego upoważnione.

W przypadku, gdy przy odbiorze Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.
Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Kupującya powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Kupującego.

W przypadku zamówienia opłaconego z góry i nieodebraniu przesyłki użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.

W przypadku odbioru osobistego, zamówione produkty są dostarczane do punktu odbioru znajdującego się w siedzibie firmy.
O możliwości odebrania zamówionego produktu bluegames.pl informuje drogą elektroniczną. Produkt należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

§6 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Kupującego oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni na adres:

Bluegames
Targowa 72 lok.33
03-734 Warszawa

Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Nabywca powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W wyniku odstąpienia przez Kupującego od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym wystawionym przez Sprzedawcę.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach sprzedaży towarów będących nagraniami wizualnymi oraz audialnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, gdy Kupujący usunie ich oryginalne opakowanie (np. folię).

Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę towaru przelewem na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

§7 Reklamacje

Reklamowane produkty, reklamujący dostarcza na koszt własny.

Informacja o cookies
Witryna bluegames.pl korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.